Ngày 02.6.2019: Niềm tin và hy vọng

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 24, 46-53

Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

 

NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

Chúa Giêsu là vị chứng nhân trung thành của Thiên Chúa. Ngài đã đến trần gian để mặc khải cho con người biết về tình yêu Thiên Chúa. Bằng lời nói và hành động, Ngài cho thấy rằng Ngài được Chúa Cha sai đến.

Để chứng thực Ngài là Con Thiên Chúa, Chúa Cha đã cho người sống lại và tôn vinh Ngài trên cõi trời. Vì thế, việc Chúa Giêsu lên trời chứng thực cho những lời mà Ngài đã nói, đồng thời còn là bảo chứng cho niềm hy vọng được sống lại của chúng ta.

Từ đây, những ai tin vào Chúa Giêsu không còn sống trong nỗi lo sợ của tội lỗi và sự chết; vì chưng Chúa Giêsu đã chiến thắng chúng qua việc Ngài sống lại, giờ đây Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng ta. Chúa là Đấng đầu tiên khai mở đường về cõi sống hầu dẫn đưa chúng ta vào trong vương quốc của Thiên Chúa. Vì vậy, ngày lễ hôm nay thắp sáng niềm tin tưởng và hy vọng cho các tín hữu, chứ không mang nghĩa u buồn vì cảnh chia ly.

Trả lời