Ngày 01.6.2019: Chúa luôn ở bên ta

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 16, 23b-28.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn.

Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Ðã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. “.

CHÚA LUÔN Ở BÊN TA

Lời cầu nguyện của người Kitô hữu lên Thiên Chúa là lời cầu nguyện trong Chúa Kitô, với Chúa Kitô và nhờ Chúa Kitô.

Trước tiên, chúng ta vì là chi thể của Chúa Kitô là đầu, nên chúng ta không tách biệt lời cầu nguyện của mình ra riêng: chúng ta cầu nguyện trong Chúa Kitô. Thêm nữa, sở dĩ lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa đoái thương là vì chúng ta hiệp cùng với lời cầu nguyện và tâm tình yêu mến của Chúa Con: đó là lời cầu nguyện với Chúa Kitô.

Cuối cùng, chính Chúa Giêsu giúp chúng ta cầu nguyện và nâng đỡ cho lời cầu nguyện của chúng ta: chúng ta cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Chúa Giêsu cho chúng ta. Ước chi mỗi khi cầu nguyện, chúng ta đều ý thức Chúa luôn ở bên chúng ta.

Trả lời