Ngày 09.5.2019: Hồng ân Thánh Thể

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 6, 44-51.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: “Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo”.

Ai nghe lời giáo huấn của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống.

Cha ông các ngươi đã ăn man-na trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

HỒNG ÂN THÁNH THỂ

Vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa; nên tự bản chất, con người có thể sống tương quan với Thiên Chúa. Tội lỗi đã chen vào và làm cho mối tương quan đó rạn nứt. Chúa Giêsu đến để phục hồi sự sống và hình ảnh của Thiên Chúa nơi chúng ta. Chúa đã cam lòng trở nên tấm bánh, trở nên lương thực mang lại sự sống đời đời cho chúng ta. Từ đây, những ai tin vào Chúa Kitô thì đón nhận được giáo huấn của Chúa Cha và được sống đời sống mới với tư cách là con Thiên Chúa. Theo đó, con người có thể đi vào tương quan mật thiết hơn với Chúa Cha nhờ Chúa Giêsu.

Việc rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày là một hồng ân vô giá mà Thiên Chúa ban tặng. Chúng ta có ý thức được hồng ân quý giá này mà chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng để lãnh nhận Thân Mình cao quý của Chúa Giêsu chưa?

Trả lời