Ngày 04.5.2019: Tín thác vào Chúa

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 6, 16-21.

Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Ca-phác-na-um. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: “Chính Thầy đây, đừng sợ”. Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới.

 

TÍN THÁC VÀO CHÚA

Sóng biển ngày xưa làm cho các môn đệ hoảng sợ, phải vất vả để chống chọi. Sóng đời ngày nay cũng làm cho nhiều người môn đệ Chúa Kitô bị lung lạc. Thế nhưng, Chúa không ở xa hay bỏ mặc chúng ta trong mọi cơn nguy biến. Ngài sẽ đến với chúng ta vào lúc chúng ta không ngờ và nói với chúng ta cách thân thương: “Chính Thầy đây, đừng sợ”.

Ước chi trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều biết tín thác vào Chúa để dẫu có gặp phong ba bão táp hay sóng gió cuộc đời, chúng ta đều thấy bình an vì có Chúa ở cùng.

Trả lời