Ngày 02.5.2019: Xác tín đức tin vào Chúa

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 3, 31-36

Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: “Ðấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Ðấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người.

Ðiều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Ðấng chân thật. Ðấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con.

Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”.

XÁC TÍN ĐỨC TIN VÀO CHÚA

Con người luôn khao khát được hạnh phúc và hạnh phúc đích thực chỉ có được nơi Thiên Chúa. Ngoài Chúa ra, chúng ta không tìm đâu được hạnh phúc viên mãn và trường tồn.

Hạnh phúc này chính là sự sống đời đời mà Thiên Chúa hứa ban cho con người. Thế nhưng, làm sao để có được sự sống ấy làm gia nghiệp. Tin Mừng hôm nay soi sáng cho chúng ta: để có được sự sống đời đời, hãy tin vào Chúa Giêsu vì Ngài là Con Một Chúa Cha. Ai tin vào Chúa Giêsu thì đón nhận được sự sống từ nơi Thiên Chúa.

Xin cho chúng ta, dù trong hoàn cảnh nào, cũng xác tín đức tin của mình vào Chúa.

Trả lời