Ngày 06.4.2019: Sống đức tin Chúa ban

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 7, 40-53

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông này thật là Ðấng Kitô”. Người khác nữa lại nói: “Ðấng Kitô xuất thân từ Ga-li-lê sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Ðavit?” Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người.

SỐNG ĐỨC TIN CHÚA BAN

Tự cho mình là khôn ngoan thông hiểu Lề Luật, người Pha-ri-sêu coi thường những người dân quê mùa ít học nên đã bị lời giảng của Đức Giêsu mê hoặc.

Thế nhưng chính niềm tin của những người dân quê mùa đã được đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa, giúp họ hướng về trời cao để hiểu biết những mầu nhiệm cao siêu của Nước Chúa. Còn những người tự cho mình là khôn ngoan thông hiểu, cứng lòng tin vào Chúa thì vẫn loay hoay tìm kiếm con đường cứu độ nơi đất thấp, nhưng tìm hoài mà không thấy.

Là môn đệ của Chúa, người Kitô hữu chúng ta cũng bị những người tự cho mình là khôn ngoan tài giỏi thời nay coi thường là mê tín. Thế nhưng niềm tin vào Chúa Giêsu của những thường dân đã loan truyền khắp thế giới. Hơn nữa, rất nhiều người đã hy sinh mạng sống của mình để làm chứng cho Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta sống đức tin của mình đến cùng để được ơn cứu độ Chúa hứa ban.

Trả lời