Clips Suy niệm Mùa Chay: Thứ Bảy tuần IV

 

Mùa Chay với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Thánh Thần Bày Tỏ Chúa Kitô Cho Chúng Ta

Tôi như con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt. (x.Gr 11: 18-20)
Lạy Chúa, Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài. (x.Tv 7)
“Chưa từng thấy ai nói năng như người này” (x.Ga 7: 40-52)

Clips Suy niệm Mùa Chay: Thứ Bảy tuần IVTrong trình thuật thơ ấu, khi nói về Chúa Giêsu rằng “ân sủng của Thiên Chúa ở trên Người” (Lc 2:40), thì sự hiện diện thánh hóa của Thánh thần được tỏ lộ một cách gián tiếp. Thế nhưng, chính trong giây phút rửa tội ở sông Jordan mà các Tin mừng nói rõ hơn về hoạt động của Chúa Kitô trong quyền năng Thánh thần. Thánh sử Marcô nói: Thánh thần lập tức đưa Người vào hoang địa…” (Mc 1:12). Trong hoang địa, sau 40 ngày chay tịnh, Thánh thần cho phép ma quỉ cám dỗ Chúa Giêsu, nhờ đó mà Người nhận được chiến thắng thiên sai đầu tiên (x. Lc 4:1-14). Trong cuộc đời công khai, Chúa Giêsu bày tỏ cũng một quyền năng Thánh thần khi đối phó với những người bị quỉ ám. Chính Người nhấn mạnh điều đó khi nói, “nếu nhờ  Thánh thần Thiên Chúa mà tôi trừ quỉ, tức là nước Thiên Chúa đã đến nơi các ông” (Mt 12:28). Kết thúc toàn bộ cuộc chiến thiên sai chống lại các mãnh lực ác thần là biến cố vượt qua – cái chết trên thập giá và sự phục sinh của Đấng đến từ Chúa Cha trong quyền năng của Thánh thần.

Cũng vậy, sau khi lên trời, Chúa Giêsu vẫn ở lại với các môn đệ như “Đấng mà Thiên Chúa đã dùng Thánh thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong” (Cv 10:38). Họ nhớ lại rằng nhờ quyền năng này, khi dân chúng nghe Chúa Giêsu giảng dạy, họ khen ngợi Người, “Một ngôn sứ cao cả đã đến giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người” (Lc 7:16). “Chưa từng có ai nói năng như người này” (Ga 7:46), và họ làm chứng rằng nhờ quyền năng này, Chúa Giêsu “đã làm những phép mầu, dấu lạ và điềm thiêng” (x. Cv 2:22), và vì thế tất cả đám đông tìm cách chạm đến Người, “vì quyền năng xuất ra từ Người chữa lành mọi người” (Lc 6:19). Trong tất cả những gì Chúa Giêsu người Nazareth, Con Người, đã làm và đã dạy, ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia về Đấng thiên sai: “Đây là người tôi tớ Ta tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu; Ta hài lòng về Người. Ta cho thần khí Ta ngự trên Người” (Mt 12:18).

[youtube]JX9Z7bwzl24[/youtube]

Quyền năng của Chúa Thánh thần được tỏ lộ tới mức sâu xa nhất trong sự hy sinh cứu chuộc và trong sự phục sinh của Chúa Kitô. Quả thực Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, “Đấng Chúa Cha đã xức dầu và sai đi vào trong thế gian” (x. Ga 10:36). Khi tuân phục ý Chúa Cha, Người dâng mình cho Chúa qua Thánh thần như một lễ vật tinh tuyền, và lễ vật này thanh tẩy chúng ta khỏi những công việc chết chóc để phục vụ Thiên Chúa hằng sống (x. Dt 9:14). Như thánh Tông đồ Phaolo làm chứng, cũng Thánh thần ấy “đã làm cho Đức Giêsu trỗi dậy từ cỏi chết” (Rm 8:11), và qua việc “trỗi dậy từ cõi chết” này, Đức Giêsu Kitô nhận được trọn vẹn quyền năng thiên sai, và được Thánh thần mặc khải dứt khoát là “Con Thiên Chúa với quyền năng” (nguyên văn: xét như Đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng” (Rm 1:1-4).

Vì thế, Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đến trong thế gian nhờ Thánh thần, và là Con Người, người làm trọn sứ mạng thiên sai của mình trong quyền năng của Thánh thần. Nhưng nếu Đức Giêsu hành động nhờ quyền năng này trong suốt toàn bộ hoạt động cứu chuộc của Người và cuối cùng trong cái chết và sự phục sinh của Người, thì khi đó chính là Thánh thần mặc khải cho biết Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Như vậy, hôm nay, nhờ Thánh thần, thiên tính của Chúa Con, Đức Giêsu Nazareth, chiếu sáng trước thế gian. Với ý tưởng đó, thánh Phaolô viết: “Không ai có thể nói, ‘Giêsu là Chúa’, nếu không nhờ Thánh thần” (1Cr 12:3).

Tiếp kiến chung, 05-08-1987
+ Đức cố GH. Gioan Phaolô II
Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP. chuyển ngữ

Trả lời