Cầu nguyện cho Thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Thành Tâm, O.P.

 

Cầu nguyện cho Thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Thành Tâm, O.P.

“Đến để phục vụ, không đến để được phục vụ” (Mt 20, 28)

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam
KÍNH BÁO
Tu sĩ PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN THÀNH TÂM, OP.
Sinh ngày : 28-08-1939
tại : Rạch Giá, Kiên Giang
Khấn Dòng : 16-08-1965 tại Tu viện thánh Tôma, Vũng Tàu
Châm ngôn sống : Đến để phục vụ, không đến để được phục vụ (Mt 20, 28)
Được Chúa gọi về lúc 18h15 ngày 27-03-2019 tại Tu viện Thánh Martinô, Hố Nai.
Hưởng thọ 80 tuổi, 54 năm khấn dòng.
Nghi thức tẩm liệm : lúc 8h00 ngày 28-03-2019
Nghi thức dập mạch : lúc 7h30 ngày 30-03-2019
Nghi thức tiễn biệt : lúc 8h00 ngày 30-03-2019
THÁNH LỄ AN TÁNG
được cử hành lúc 08 giờ 30, thứ Bảy, ngày 30 tháng 03 năm 2019,
tại Nguyện Đường Đền Thánh Martinô, Hố Nai
¼ KP 10, Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai
Kính xin hiệp lời cầu nguyện cho Thầy Phanxicô Xaviê.

Kính báo,
TM. Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam

Lm. Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP.
Giám Tỉnh
––––––––––––––––––––––––––
– Anh Em Đa Minh cử hành Nghi thức Tiễn biệt lúc 08 giờ 00.
– Xin Quí Cha mang lễ phục tím.

 

Trả lời