Ngày 26.03.2019: Yêu thương và tha thứ

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 18, 21-35.

Khi ấy, ông Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ

Giọt máu đào hơn ao nước lã. Chính vì giọt máu đào đó minh chứng chúng ta là anh em. Anh em thì cần luôn yêu thương và tha thứ cho nhau vì có chúng một người cha.

Như vậy, dù không là họ máu theo huyết thống nhưng chúng ta là anh em máu mủ trong đức tin. Với  xác tín của đức tin Kitô giáo, hết thảy mọi người là anh chị em của tôi. Vì vậy, yêu thương và tha thứ phải luôn là lối sống của mỗi Kitô hữu.

Lạy Chúa, xin hãy dạy con bài học yêu thương và thứ tha.

 

Trả lời