Ngày 18.03.2019: Tha thứ và bình an

 

Tin mừng theo thánh Luca:Lc 6, 36-38.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án.

Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!”

THA THỨ VÀ BÌNH AN

“Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha”. Chúng ta hãy chọn lựa câu Lời Chúa này như châm ngôn sống của mình. Khởi đầu một ngày mới, ta hãy nhủ lòng mình biết sống thứ tha như Thiên Chúa vẫn hằng tha thứ.

Khi bắt tay vào bất cứ công việc gì, không bao giờ để sự thù hằn chế ngự lòng ta. Và khi kết thúc một ngày sống, chúng ta xin Chúa thứ tha những lầm lỡ một ngày ta trót phạm, và ta cũng biết tha thứ cho bất cứ ai làm phiền lòng mình, để ta có thể đi vào giấc ngủ bình an. Khởi đầu và kết thúc một ngày trong tha thứ sẽ cảm nhận được sự bình an thẳm sâu nơi đáy lòng mình.

Trả lời