Clips Suy niệm Mùa Chay: Chúa nhật tuần II

 

Mùa Chay với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Sứ Vụ Tông Đồ Chân Thực

Đòi Hỏi Mối Tương Quan Với Chúa Kitô

Ơn gọi cùa Abrham, tổ phụ dân Thiên Chúa.  (x.St 12:1-4)
Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, vì chúng con tin tưởng nơi Ngài. (x. Tv 32)
Thiên Chúa đã cứu chúng ta, và mời gọi chúng ta nên thánh. (x. 2Tm 1:8-10)
“Đây là người Con Ta yêu quí, Ta hài lòng về Người, hãy lắng nghe Người” (Mt 17:5).

Clips Suy niệm Mùa Chay: Chúa nhật tuần II“Đây là người Con Ta yêu quí, Ta hài lòng về Người. Hãy lắng nghe lời Người” (Mt 17:5). Lời Chúa Cha mời gọi các môn đệ được đặc ân chứng kiến biến cố Biến hình khác thường ngày nay vẫn còn vang vọng nơi chúng ta và toàn thể Giáo hội. Giống như Phêrô, Giacôbê và Gioan, chúng ta cũng được mời gọi lên núi Thabor cùng với Chúa Giêsu và để cho mình kinh hoàng vì vẻ rực rỡ trong vinh quang của Người. Trong Chúa nhật thứ hai Mùa Chay này, chúng ta chiêm ngắm Chúa Kitô được bao bọc trong ánh sáng, giữa ông Môsê và Êlia, những phát ngôn viên uy tín của Cựu ước. Chúng ta đổi mới lại sự gắn bó với Người: Người là “người Con yêu quí của Chúa Cha”.

Hãy lắng nghe Người! Lời kêu gọi thúc bách này khích lệ chúng ta làm cho hành trình Mùa Chay của chúng ta thêm sâu sắc. Đó là lời mời gọi để cho ánh sáng Chúa Kitô soi sáng cuộc đời chúng ta và cho chúng ta sức mạnh để loan báo và làm chứng về tin mừng cho anh chị em của chúng ta. Đó là một nhiệm vụ, như chúng ta biết rõ, đôi khi vất vả và đau đớn. Thánh Phaolô cũng nhấn mạnh điều này khi nói với người môn đệ trung thành Timothy: “Hãy chia sẻ đau khổ với chúng tôi để loan báo tin mừng” (2Tm 1:8).

Kinh nghiệm cuộc biến hình của Chúa Giêsu chuẩn bị cho các tông đồ đối mặt với những biến cố bi thảm trên đồi Calvary bằng cách bày tỏ cho họ biết trước đâu là mặc khải vinh quang của Thầy trọn vẹn và dứt khoát trong mầu nhiệm vượt qua. Khi suy niệm đoạn Tin mừng này, chúng ta cũng chuẩn bị làm sống lại những biến cố quyết định trong cái chết và sự sống lại của Chúa, đi theo Người trên con đường thập giá để tiếp nhận ánh sáng và vinh quang. Thực vậy, trước hết chúng ta “phải chịu đau khổ rồi mới tiến tới vinh quang phục sinh cùa Người” (Lời tiền tụng…)

Trong Mùa Chay hệ trọng này, một lần nữa, tôi mời gọi các bạn tiếp cận bí tích chữa lành thiêng liêng với lòng tin tưởng. Bí tích ấy hiện tại hóa lời mời gọi hoán cải của Chúa Giêsu và con đường dẫn đưa chúng ta trở lại với Chúa Cha, Đấng mà con người xa cách vì tội lỗi…

Để thực sự cử hành bí tích hòa giải, điều cần thiết là sự thú nhận tội lỗi phải phát xuất từ việc nghiêm chỉnh và thận trọng suy tư về lời Chúa và tiếp xúc sống động với con người Chúa Kitô. Vì mục đích này, cần có giáo lý thích hợp nhằm đặt con người trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu, vì duy mình Người có thể dẫn đưa chúng ta đến tình yêu của Chúa Cha và trong Chúa Thánh Thần, và cho chúng ta chia sẻ sự sồng của Ba ngôi chí thánh…

Chẳng phải chính từ việc hiểu biết Chúa Kitô, bản thân của Người, tình yêu và chân lý của Người mà những ai đích thân cảm nghiệm Người đều cảm thấy một ước muốn không sao cưỡng lại được là phải loan báo Người với mọi người, phúc âm hóa và dẫn đưa người khác tới chỗ khám phá đức tin sao? Tôi hy vọng rằng mỗi người trong các bạn sẽ ngày càng được khích lệ bởi lòng khao khát Chúa Kitô, là nguồn mạch của tinh thần truyền giáo đích thực…

Xin Đức Trinh nữ diễm phúc, Ngôi sao phúc âm hóa, giúp chúng ta hiểu biết lời của người con của Mẹ, và loan báo lời ấy cho anh em chúng ta một cách quảng đại và kiên trì.

Bài giảng, Ostia, 28-02-1999
+ Đức cố GH. Gioan Phaolô II
Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP. chuyển ngữ

Trả lời