Ngày 11.03.2019: Cơ hội cuối cùng

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu : Mt 25, 31-46.

Một hôm, Đức Giê-su  nói với các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người…, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.

Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; … “Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

CƠ HỘI CUỐI CÙNG

Mùa trở về, chúng ta được nghe dụ ngôn ngày cánh chung. Nghĩa là, người tín hữu Kitô luôn ý thức đây là những giây phút cuối cùng của đời mình. Vì vậy, họ tranh thủ để sống yêu thương như một cơ hội cuối cùng của đời mình. Thật kỳ lạ, đây chính là hành trình trở về với cội nguồn của mình. Hành trình trở về lại chính là hành trình ra đi để yêu thương.

 

Trả lời