Giáo xứ bước vào “mùa chiến đấu thiêng liêng 2019”

 

“Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro. Một mai người sẽ trở về bụi tro.”

Vào lúc 05h00 sáng thứ Tư Lễ Tro, ngày 06/03/2019, cộng đoàn Tu viện thánh Alberto, giáo xứ thánh Đa Minh – Ba Chuông đã cử hành thánh lễ và nghi thức xức Tro – khai mạc mùa Chay Thánh. Thánh lễ do cha Bề trên Chính xứ Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, O.P. chủ tế, đồng tê có quý cha trong Tu viện và sự tham dự của cộng đồng giáo xứ.

Giáo xứ bước vào "mùa chiến đấu thiêng liêng 2019"

Trong bài diễn giảng, dựa vào hình ảnh của những hạt Tro xức trên đầu, cha chủ tế nhắc nhở cộng đoàn ý thức tình trạng bụi tro, mỏng giòn của mình. Dù được yêu thương, nhưng con người lại khước từ tình yêu ấy, qua một loạt những sa ngã tiêu biểu như: Adam, Eva ăn trái cấm, Cain giết Abel, tháp Babel xây cao chọc trời, vua Đa Vít ngoại tình,…  Dù con người tội lỗi, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và sai các ngôn sứ đến mời gọi con người sám hối.

Giáo xứ bước vào "mùa chiến đấu thiêng liêng 2019"

Thế rồi, những tội nhân kiêu ngạo đã sám hối, mặc áo nhặm, xức Tro lên đầu, ăn chay và cầu nguyện tha thiết, nài xin Thiên Chúa thứ tha. Để rồi Thiên Chúa dủ lòng thương xót và con người được đón nhận ơn tha tội.

Giáo xứ bước vào "mùa chiến đấu thiêng liêng 2019"

Mùa Chay mời gọi người Kitô hữu sống ba phương thức: ăn chay, cầu nguyện và sẻ chia. Ăn chay để lý trí điều phối xác thịt, từ đó thân tâm hướng về Thiên Chúa. Cầu nguyện để chúng ta kết hiệp với Thiên Chúa là Cha, phó thác vào Chúa và lãnh nhận ân sủng Người. Chia sẻ để việc sám hối trở nên hành động bác ái cụ thể với tha nhân.

Giáo xứ bước vào "mùa chiến đấu thiêng liêng 2019"

Nhiều tôn giáo bạn ăn chay còn sốt sắng hơn người Kitô hữu, nhưng Chúa Giêsu dạy các môn đệ bài học căn cốt của việc ăn chay chính là canh tân, biến đổi tâm hồn trở nên thánh thiện, để từ đó sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Như vậy, mùa Chay Thánh với ba phương thế nhằm giúp người tín hữu canh tân đời sống để ngày một nên thánh.

Giáo xứ bước vào "mùa chiến đấu thiêng liêng 2019"

Sau bài giảng, cha chủ tế làm phép Tro và xức trên đầu quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn Dân Chúa. Hình ảnh tất cả mọi người dù là Linh mục hay Giáo dân đều cúi đầu để lãnh nhận Tro, cho thấy thân phận yếu hèn của con người, khiêm tốn trước Thiên Chúa và cậy nhờ ơn thánh Chúa để có được sự sống và sống sung mãn trong tình yêu Người.

Giáo xứ bước vào "mùa chiến đấu thiêng liêng 2019"

Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 06h00. Trong thứ Tư lễ Tro, giáo xứ thánh Đa Minh có 2 lễ sáng 05 giờ và 06 giờ, 2 lễ chiều 17 giờ 30 và 19 giờ.

Giáo xứ bước vào "mùa chiến đấu thiêng liêng 2019"

Lễ Tro khai mạc mùa Chay Thánh, nhắc nhở mỗi Kitô hữu khiêm cung nhìn nhận thân phận bụi tro, hầu nỗ lực lắng nghe Lời Chúa dạy, biến đổi thân tâm trở nên thánh, noi gương Thầy Chí Thánh Giêsu.

Giuse Chung Thảo

Giáo xứ bước vào "mùa chiến đấu thiêng liêng 2019"

Trả lời