Ngày 04.03.2019: Dùng tiền bạc với lòng nhân

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 10, 17-27

Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa.

Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”.

Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

DÙNG TIỀN BẠC VỚI LÒNG NHÂN

Giàu không phải là tội. Giàu là một mối phúc nhưng cũng là một mối họa. Phúc hay họa là do chính ta chọn lựa.

Nếu ta giàu tiền giàu bạc kèm theo giàu tình thương thì ta luôn có tâm an với gương mặt rạng rỡ mỗi ngày. Ngược lại, dù tiền bạc rủng rỉnh đầy nhà, dù có tuân thủ lề luật tôn giáo cách cẩn mật nhưng khép cửa lòng mình lại, ta vẫn mãi cô đơn trong lắng lo và cô độc trong cuộc kiếm tìm hạnh phúc. Vì thế, phải chọn lựa.

Chọn lựa dùng tiền bạc với lòng nhân để được hạnh phúc đời đời hay dùng tiền với lòng vị kỷ để đơn độc đời này hay đời sau. Tất cả ở tâm hồn tự do và thanh thoát với của cải. Đừng để tiền bạc thành vật cản ta bước vào cõi phúc.

Trả lời