Ngày 23.02.2019: Biến đổi đời sống

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 9, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia cùng Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông.

Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.

 

BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG

Ba môn đệ diễm phúc lên núi chứng kiến cuộc biến hình của Chúa. Các ông quá hạnh phúc vì được thấy vinh quang tỏ hiện mà bấy lâu nay không hề hay. Dầu vậy, Chúa lại không để các ông mãi trên núi nhưng đưa các ông trở lại với đời sống thường nhật.

Ngày hôm nay, tất cả nhưng ai tin theo Chúa cũng thế, trải nghiệm tình thương Chúa rồi phải ra đi vào đời để gieo rắc và làm cho đời biến đổi. Đó mới thực sự là ý nghĩa của việc Chúa biến đổi hình dạng trước mặt các môn đệ.

 

Trả lời