Cuộc gặp gỡ bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội (2)

 

Cuộc gặp gỡ bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội (2)Thứ sáu, 22-2-2019, cuộc gặp gỡ các vị chủ tịch HĐGM trên thế giới do ĐTC triệu tập về việc bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội đã tiến sang ngày thứ hai và có chủ đề là ”trách nhiệm”.

Cũng như ngày đầu tiên, ban sáng có hai bài thuyết trình gợi ý: trước tiên là của ĐHY Oswald Gracias, TGM Mumbai, Chủ tịch HĐGM Ấn độ, nói về đề tài: Đoàn thể tính của hàng GM: được sai đi thi hành sứ mạng. Tiếp đến là bài của ĐHY Blase Joseph Cupich, TGM Chicago Hoa Kỳ, trình bày về chủ đề: Công nghị tính: trách nhiệm chung. Sau đó các tham dự viên đã hội thảo trong 11 nhóm sinh ngữ.

Ban chiều, từ lúc 4 giờ, có bài thuyết trình của Bà Linda Ghisoni, Phó Tổng thư ký Bộ Phục vụ phát triển nhân bản toàn diện, trình bày về đề tài: Hiệp thông: cùng nhau hoạt động. Khóa họp được tiếp tục với cuộc hội thảo nhóm và sau đó là phần trình bày kết quả hội thảo của các nhóm. Sau cùng là kinh nguyện với chứng từ.

 Bài thuyết trình của ĐHY Oswald Gracias

Trong bài thuyết trình, ĐHY Oswald Gracias đã nhấn mạnh đến trách nhiệm phải trả lẽ của GM (accountability), đặc biệt về những vụ lạm dụng tính dục và về phương thức hành động của Giám Mục theo tinh thần đoàn thể tính của hàng GM và công nghị tính. Cụ thể là liên đới trách nhiệm với toàn thể Giáo Hội về vấn đề lạm dụng trong tinh thần cộng tác với các GM khác và các thành phần dân Chúa. Một GM giáo phận không thể nói: ”Vấn đề LM tính dục trong Giáo Hội không liên hệ gì với tôi vì tình trạng của tôi khác biệt với những nơi khác trên thế giới. Mỗi GM chúng ta có trách nhiệm đối với toàn thể Giáo Hội. Chúng ta chia sẻ nghĩa vụ phải trả lẽ, và trách nhiệm. Mối quan tâm của chúng ta phải trải dài, vượt lên trên ranh giới của Giáo Hội địa phương để bao trùm toàn thể các Giáo Hội mà chúng ta hiệp thông”.

 Sửa lỗi huynh đệ

Trong ý hướng vừa nói, ĐHY Gracias, cũng là một trong 6 Hồng Y cố vấn của ĐTC, đặt câu hỏi với mỗi GM: ”Chúng ta có dấn thân trong một cuộc nói chuyện cởi mở và thành thật nêu rõ những anh em GM của chúng ta hay của các LM khi chúng ta thấy họ có một lối cư xử gây vấn đề hay không? Chúng ta phải vun trồng một văn hóa sửa lỗi huynh đệ mà không làm cho nhau bị xúc phạm hay thương tổn, và đồng thời coi việc phê bình một người anh em như cơ hội để thi hành tốt đẹp hơn nghĩa vụ của chúng ta”.

Tương quan với các GM khác

ĐHY TGM Mumbai nhận xét rằng ”đối với một GM, tương quan với ĐTC có một ý nghĩa rất quan trọng. Mỗi GM có nghĩa vụ trực tiếp vâng lời ĐTC và theo ngài. Nhưng chúng ta phải chân thành tự hỏi đôi khi chúng ta không nghĩ rằng tương quan của chúng ta với các GM khác không có tầm quan trọng như thế, hoặc những anh em GM khác có ý kiến khác biệt hay cảm thấy nhu cầu cần sửa lỗi cho chúng ta? Có lẽ chúng ta cố tình không biết đến sự đóng góp của các anh em chúng ta, vì xét cho cùng, chỉ có ĐGH mới có thể ra lệnh cho chúng ta, vì thế đoàn thể tính của hàng GM là điều dễ làm ngơ, hoặc trong trường hợp này không có tầm quan trọng đáng kể?”

 Tăng cường thông tin

ĐHY Gracias cũng cổ võ các GM cải tiến việc thông tin với nhau và với Tòa Thánh, nhờ tất cả các phương tiện liên lạc tối tân, mau lẹ để trao đổi thông tin và tham gia vào việc đưa ra những ý kiến và thảo luận” (Rei 22-2-2019)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

Trả lời