Ngày 21.02.2019: Các con bảo Thầy là ai?

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 8, 27-33.

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cê-sa-rê thuộc quyền Phi-lip-phê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó.

Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.

 

CÁC CON BẢO THẦY LÀ AI

Câu hỏi thuở xưa Chúa đặt cho các môn đệ và cũng là cho mỗi người thời nay: người ta nói Thầy là ai và các con, các con bảo Thầy là ai? Cuối cùng vẫn là câu trả lời của chính bản thân chúng ta. Đối với tôi, Đức Giêsu là ai? Tôi trả lời thế nào thì tôi sẽ có chọn lựa và sống như thế! Nếu trả lời và xác quyết như các môn đệ hôm nay, chúng ta sẽ cùng Người bước đi trên con đường đau khổ. Đau khổ vì sự thật nhưng dẫn đưa tới sự sống. Đó là một chọn lựa song hành giữa lời tuyên xưng môi miệng và cuộc sống. Một chọn lựa lấy Thiên ý làm tiêu điểm và cùng đích cuộc đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.