Ngày 20.02.2019: Giúp người gặp Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 8, 22-26

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bết-sai-đa, người ta dẫn tới Chúa một người mù và xin Chúa đặt tay trên người ấy. Chúa cầm tay người mù, dắt ra khỏi làng, Chúa phun nước miếng vào mắt anh và đặt tay trên anh mà hỏi: “Ngươi có thấy gì không?” Anh nhìn lên và trả lời: “Tôi thấy người ta như những cây cối đang đi”. Chúa lại đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn, thấy được mọi vật rõ ràng. Chúa Giêsu cho người ấy về nhà và căn dặn: “Ngươi hãy về nhà, và nếu có vào làng thì đừng nói với ai”.

 

GIÚP NGƯỜI GẶP CHÚA

Người mù trong Tin mừng hôm nay có cơ duyên gặp Đức Giêsu và được sáng mắt. Anh được sáng mắt không chỉ do bởi quyền năng Thiên Chúa nhưng còn có đó sự cộng tác của con người. Con người cộng tác với Thiên Chúa bằng cách dẫn anh tới gặp Chúa. Anh đã gặp và đã được chữa lành.

Ước gì mỗi người đều trở nên những trung gian để dẫn dắt những người xung quanh đến cùng Chúa, ngõ hầu tất cả đều được sáng mắt, nhất là sáng con mắt đức tin để thấy rõ mọi điều như anh mù hôm nay.

 

Trả lời