LM Zollner: hội nghị chống lạm dụng phải tạo ảnh hưởng mạnh

 

LM Zollner: hội nghị chống lạm dụng phải tạo ảnh hưởng mạnhLM Hans Zollner S.J hy vọng cuộc họp thượng đỉnh tại Vatican về việc chống lạm dụng trẻ em tạo nên ”một cuộc lở tuyết không ai có thể cản lại được”.

Từ ngày 21 đến 24-2-2019, khóa họp thượng đỉnh về việc bảo vệ trẻ em sẽ tiến hành tại Vatican với sự tham dự của 180 vị Chủ tịch các HĐGM và thủ lãnh hơn 20 Giáo Hội nghi lễ Đông Phương, cùng với một số vị lãnh đạo tại Tòa Thánh, và sự hiện diện của ĐTC.

 Cha Hans Zollner

Cha Hans Zollner là Giám đốc Trung tâm bảo vệ trẻ em thuộc Đại Học giáo hoàng Gregoriana, thành viên Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em, đồng thời là chuyên gia của ban tổ chức khóa họp tại Vatican. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo ”Sueddeutsch Zeitung” số ra ngày 16-2-2019, nói: ”Việc bảo vệ trẻ em chống nạn lạm dụng, việc cứu xét nạn lạm dụng là những điều rất quan trọng đối với Giáo Hội”.

Có những khác biệt về ý thức và truyền thống

Theo Cha Zollner, có những khác biệt lớn tại các nơi trong Giáo Hội về ý thức đối với vấn đề cũng như sự thẩm định giá trị đề tài của khóa họp, do những kinh nghiệm và truyền thống khác nhau liên quan tới vấn đề tính dục, những kinh nghiệm hằng ngày về bạo lực hoặc về vai trò của các linh mục. Vì thế, – cha nói – ”chúng ta không thể lấy tiêu chuẩn của mình để áp dụng cho mọi người. Nhưng một điều rõ ràng là không thể có thái độ bao dung đối với nạn lạm dụng, và giáo luật có giá trị mọi nơi. Vì thế, tất cả các vị có trách nhiệm trong Giáo Hội đều phải có một lối tiếp cận chung: ‘Chúng ta muốn lãnh nhận trách nhiệm, đi đến với các nạn nhân, chúng ta muốn làm điều cần phải làm để các trẻ em và người trẻ được an toàn bao nhiêu có thể’.

Cha Zollner cũng cho biết một trong những mục tiêu của khóa họp là thành lập một toán đặc nhiệm (Task Force) để gửi đến những nơi cần.

Người lạm dụng tính dục

Về vấn đề những nghiên cứu về bạo hành tính dục trong Giáo Hội, Cha Zollner nói: người ta thấy có một mô hình rõ ràng, đó là sự quá đề cao vai trò của linh mục, qua đó con người hoàn toàn biến mất sau chức vụ. Cả tuổi trung bình của người phạm tội lạm dụng cũng cho thấy: đó là người khoảng 39 tuổi, chịu chức từ khoảng 10, 15 năm. Điều này có nghĩa là những hành vi lạm dụng phần lớn không liên hệ tới bệnh ấu dâm đã có, nhưng nó liên hệ tới sự quá mệt mỏi vì công việc, thất vọng, bất mãn, cô đơn, quá tự tin”.

Bác bỏ vài quan niệm sai lầm và cải tiến việc đào tạo linh mục

Cha Zollner phê bình quan niệm cho rằng chính việc độc thân làm cho linh mục lạm dụng trẻ em, nói như thế là quá đơn giản hóa vấn đề. Nhưng Giáo Hội cần tái chuẩn bị cho các ứng sinh LM về đời sống độc thân và giúp họ trưởng thành về tính dục. Cha cũng bác bỏ lập trường cho rằng sự lạm dụng tính dục trẻ em có liên hệ tới sự đồng tính luyến ái. Có những quan niệm sai lầm cho rằng chỉ cần loại bỏ mọi linh mục đồng tính luyến ái ra khỏi Giáo Hội là sẽ không còn những vụ lạm dụng tính dục nữa” (KNA 17-2-2019)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

 

Trả lời