Ngày 16.02.2019: Trở thành khí cụ trong tay Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 8,1-10.

Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: “Ta thương đám đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn. Nếu Ta để họ đói mà về nhà, họ sẽ mệt lả giữa đường, vì có nhiều người từ xa mà đến”.

Các môn đệ thưa: “Giữa nơi hoang địa nầy, lấy đâu đủ bánh cho họ ăn no”. Và người hỏi các ông: “Các con có bao nhiêu bánh?” Các ông thưa: “Có bảy chiếc”.

Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát. Các ông chia cho dân chúng. Các môn đệ còn có mấy con cá nhỏ. Người cũng đọc lời chúc tụng và truyền cho các ông phân phát. Dân chúng ăn no nê và người ta thu lượm những miếng còn thừa lại được bảy thúng.

 

TRỞ THÀNH KHÍ CỤ TRONG TAY CHÚA

Đức Giêsu thấu hiểu đám đông và người một lần nữa chạnh lòng thương. Lòng thương của Người quả là dư tràn bởi Người là Thiên Chúa. Chính Người đã làm dấu lạ trước mắt dân là với một số thực phẩm ít ỏi, Người đã nuôi dưỡng đám đông khiến ai nấy được no nê. Không những no nê mà còn dư thừa.

Xong Chúa muốn chúng ta như các môn đệ, hãy cùng với Người để trở nên cánh tay nối dài đem tình thương Chúa cho những người quanh ta. Được như thế, thế giới này sẽ không còn ai đói khát tinh thần hay vật chất nữa. Xin Chúa hãy dùng chúng con như khí cụ trong tay Người.

Trả lời