Ngày 15.02.2019: Câm điếc trong tâm hồn

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 7, 31-37.

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon đến gần biển Ga-li-lê-a giữa miền thập tỉnh. Người ta đem đến cho Người một kẻ điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Ðoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: Ê-pha-ta, nghĩa là “hãy mở ra”, tức thì tai anh được sõi sàng.

Chúa Giêsu liền cấm họ: đừng nói điều đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục, mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”.

 

CÂM ĐIẾC TRONG TÂM HỒN

Tội lỗi làm cho con người đóng khung mình lại và trở nên câm lặng với người xung quanh. Tuy thế, khi Chúa đến, Người đã tẩy trừ và tha hết mọi tội lỗi để ta được giao hòa với Cha trên trời. Từ đây, chúng ta được cùng với Người nghe và nói về tình yêu thương của Thiên Chúa.

Xin Chúa thương thanh tẩy và mở đôi tai, đôi môi ta cho thoát khỏi xiềng xích tội lỗi, ngõ hầu ta thoát khỏi mọi sự câm điếc trong tâm hồn.

 

Trả lời