Ngày 10.02.2019: Nhận ra tiếng Chúa gọi mời

 

Tin mừng theo thánh Luca : Lc 5,1-11 

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Ðức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Giê-nê-sa-rét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”.

Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.

NHẬN RA TIẾNG CHÚA GỌI MỜI

Bài Tin mừng hôm nay tường thuật về mẻ cá lạ lùng mà Phêrô và các bạn đồng nghiệp được chứng kiến. Trước mẻ cá lạ lùng đó, Phêrô không tự hào về đức tin của riêng mình để khoe khoang, nhưng ông đã thêm xác tín vào Thầy mình là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa và khiêm tốn thú nhận: “Lạy Chúa, xin hãy xa con vì con là kẻ tội lỗi.”

Còn chúng ta thì sao? Liệu chúng ta có đủ khiêm tốn để lắng nghe Lời Chúa qua những con người, qua những biến cố mà Chúa gởi đến hay không?

Xin cho mỗi chúng ta biết nhận ra tiếng Chúa gọi mời và nhắc nhở qua những dấu chỉ thời đại, để hết lòng cộng tác với Người trong chương trình cứu độ.

 

Trả lời