Ngày 03.02.2019: Đón nhận Lời Hằng Sống

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 4,21-30

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: “Người này không phải là con ông Giuse sao?”

Và Người nói với họ: “Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: ‘Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình!’ Ðiều chúng tôi nghe xảy ra ở Ca-phác-na-um, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông'”. Người nói tiếp: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà goá trong It-ra-en thời Ê-li-a, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Ê-li-a không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sa-rep-ta thuộc xứ Si-đon. Cũng có nhiều người phong cùi trong It-ra-en thời tiên tri Ê-li-sê, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Na-a-man, người Sy-ri”.

ĐÓN NHẬN LỜI HẰNG SỐNG

Lời Thánh Kinh chính là niềm hy vọng được viết trong sách ngôn sứ I-sai-a mà chính Chúa Giêsu vừa đọc cho những người hiện diện trong hội đường Do thái vào ngày hôm ấy nghe. Hôm nay đã ứng nghiệm, nghĩa là niềm hy vọng muôn dân chờ đợi bao năm nay đã thành hiện thực với sự khởi đầu sứ vụ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là Đấng được xức dầu để loan Tin mừng cho người nghèo khó mà ngôn sứ I-sai-a đã nói, là Đấng được tuyển chọn, Đấng bắt đầu một thời đại mới. Xin cho mỗi chúng ta biết đón nhận Lời Hằng Sống để sinh hoa kết trái trong đời sống chúng ta. Amen.

Trả lời