Ngày 02.02.2019: Nhờ Mẹ, dâng mình cho Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 5, 21-43

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giê-ru-sa-lem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu con.

Và đây ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-on, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của It-ra-en. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết, trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của It-ra-en dân Chúa”.

NHỜ MẸ, DÂNG MÌNH CHO CHÚA

Lạy Mẹ Maria ! Mẹ đã nhận lấy Ân Sủng từ Chúa Cha và nay Mẹ lại dâng trao Ân Sủng đó cho Người. Ước gì, chúng con đây là con của Mẹ cũng được Mẹ ẵm bồng và dâng trao cho Chúa Cha như vậy. Con đây, xin Mẹ hãy đưa con vào đền thờ để được vui hưởng Ánh Sáng sự sống. Amen.

Trả lời