Ngày 01.02.2019: Người gieo hạt đức tin

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 4, 26-34.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Ðất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa”.

Người còn phán: “Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được”. Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.

NGƯỜI GIEO HẠT ĐỨC TIN

Trong các lớp giáo lý dự tòng, một số người thắc mắc và chán nản bởi: có nhiều bạn đã tham dự hết khóa mà vẫn chưa thể tin vào Thiên Chúa. Xin thưa, đó là chuyện bình thường vì đức tin là một hành động và chọn lựa hoàn toàn tự do.

Chúng ta chỉ có nhiệm vụ gieo vãi, còn lớn lên hay không tùy thuộc Thánh Thần tác động. Việc của ta là cứ gieo và gieo rồi tin chắc một ngày cây đức tin sẽ đơm bông.

 

Trả lời