Ngày 25.01.2019: Cùng nhau xây dựng sự hiệp nhất

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 16,15-18

Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

CÙNG NHAU XÂY DỰNG SỰ HIỆP NHẤT

Hiệp nhất luôn là ưu tư của Chúa Giê-su khi đến trần gian.

Trong hoạt động, Ngài là người Mục Tử nhân lành được Chúa Cha sai đến, để qui tụ đàn chiên về một ràn. Chúa Giê-su bôn ba đây đó để tìm kiếm những con chiên lạc, băng bó và chữa lành.

Trong lời cầu nguyện, Chúa Giê-su khẩn thiết xin Chúa Cha, cho tất cả các môn đệ được nên một. Ngài ước ao sự hiệp nhất giữa các môn đệ đạt đến độ gắn kết không thể chia lìa, như Con với Cha là một.

Bàn tiệc Thánh Thể được thiết lập như điểm quy tụ của gia đình Hội thánh. Trong Thánh Thể, mọi người cùng chia sẻ một tấm bánh, một ly rượu là hình ảnh hiệp thông và hiệp nhất mạnh mẽ nhất Chúa Giê-su để lại.

Trước khi về trời, Chúa Giê-su đã trao cho các Tông đồ sứ vụ rao giảng Tin mừng, cử hành các bí tích để quy tụ muôn dân trong Nước Chúa.

Tuy nhiên, đường đi đến sự hiệp nhất gặp vô vàn gian nan vất vả. Phần vì những trở ngại xuất phát từ tự do của con người, phần vì tác động của ngoại tại (văn hóa, chính trị, kể cả bóng tối sự dữ), khiến một số tín hữu tách khỏi sự hiệp nhất ban đầu.

Kết thúc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Ki-tô hữu, phụng vụ Hội thánh mừng kính biến cố thánh Phaolô chuyển hướng từ Do-thái giáo đến với Ki-tô giáo. Điều này muốn nói lên rằng, Chúa Giê-su Ki-tô là tâm điểm qui tụ muôn người, và Thánh Thần là tác nhân thúc đẩy các tín hữu đi đến sự hiệp nhất trong Chúa.

Xin cho mỗi tín hữu Chúa Ki-tô biết sống tinh thần hoán cải, khiêm nhường lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, để cùng nhau xây dựng sự hiệp nhất như ước mong của Chúa Giê-su.

Trả lời