Ngày 21.01.2019: Hãy mặc lấy “bầu da Ki-tô hữu”

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 2,18-22

Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!”

HÃY MẶC LẤY “BẦU DA KI-TÔ HỮU”

Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?”, một người đã hỏi Chúa Giê-su như thế. Câu trả lời của Chúa Giê-su là một lời có giá trị thức tỉnh, giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa của những hành động mình làm, nhất là các hành vi trong lãnh vực thờ phượng Chúa.

Ban đầu, theo tinh thần các ngôn sứ, việc ăn chay nhắm đến việc tỏ lòng sám hối bằng hành vi bác ái, khẩn cầu Chúa thương đến giải thoát dân khỏi cảnh khốn cùng. Nhưng theo thời gian, ý nghĩa ban đầu đã phôi pha nhiều, ăn chay mang nặng tính hình thức bên ngoài, tô điểm nét đạo đức của cá nhân trước mặt người đời.

Chúa Giê-su đã đến, mở ra giai đoạn mới. Ngài là hiện thân ơn Cứu độ muôn dân mong chờ. Ngài là chính sự hiện diện của Thiên Chúa đang ở giữa dân. Vậy không có lý do gì phải u sầu buồn bã nữa.

Rượu mới bầu da mới. Phép Rửa cho chúng ta mặc lấy bầu da Ki-tô hữu, để chúng ta sống tinh thần của rượu mới là Thần Khí Chúa, ấy là vui tươi, bình an và bác ái với mọi người.

Trả lời