Ngày 03.01.2019: Sự sống từ Chiên Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Gio-an: Ga 1,29-34

Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.

Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.” Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

SỰ SỐNG TỪ CHIÊN THIÊN CHÚA

Bằng một lời ngắn gọn và trực tiếp, ông Gio-an đã chỉ cho mọi người thấy Đấng họ đang mong đợi: Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.

Mỗi lần chúng ta đến với Chiên Thiên Chúa là mỗi lần chúng ta được chữa lành, vì Chiên Thiên Chúa mang lấy những vết thương của chúng ta. Và mỗi lần chúng ta tham dự vào Tiệc Thịt Chiên, là mỗi lần chúng ta kết hợp sâu xa hơn với Chúa trong sự sống đời đời.

Đây Chiên Thiên Chúa – lời giới thiệu của thánh Gio-an Tiền hô, xuất phát từ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần – đã trở thành lời chứng đem lại niềm hy vọng cho biết bao tâm hồn.

Mỗi ngày mới đến là mỗi lần Chiên Thiên Chúa hướng về phía chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta biết mở rộng cánh cửa tâm hồn, để tiếp nhận sự sống mới từ Chiên Thiên Chúa.

Trả lời