Ngày 04.01.2019: Đến và xem

 

Tin Mừng theo thánh Gio-an: Ga 1,35-42

Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế? ” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu? ” Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).

ĐẾN MÀ XEM

Đây là lần thứ hai thánh Gio-an Tiền hô giới thiệu Chúa Giê-su là Chiên Thiên Chúa. Cả cuộc đời, thánh nhân tập trung vào một sứ vụ duy nhất: làm kẻ dẫn đường cho người khác đến gặp Đấng Cứu Thế.

Thánh Gio-an Tiền hô là bác lái đò, đưa dẫn người đương thời đến với Con Thiên Chúa. Ngài chia sẻ niềm vui được gặp Chiên Thiên Chúa với các môn đệ của mình, để rồi các môn đệ lại tiếp tục giới thiệu Đức Giê-su với những người khác.

Một trong những niềm vui đem lại ý nghĩa cho cuộc đời là niềm vui được gặp Chúa. Thánh Au-gut-ti-nô đã tìm được niềm vui ấy khi nhận biết Thiên Chúa là vẻ đẹp vừa cổ kính vừa tân kỳ. Cổ kính vì tình thương Chúa dành cho con người luôn thủy chung như nhất, trước sau như một ; tân kỳ vì tình thương ấy luôn thu hút con người lên đường tìm kiếm.

“Đến mà xem” là Lời Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ đầu tiên, cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta hôm nay. Xin cho mỗi người chúng ta năng đến và ở lại với Chúa, nhờ đó chúng ta tìm thấy được niềm vui đích thực.

Trả lời