Ngày 05.12.2018: Nhận lãnh rồi chia sẻ

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 15, 29-37 .

 Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần biển Galilêa, và Người lên ngồi trên núi; dân chúng lũ lượt đến cùng Người, đem theo kẻ câm, mù, què, liệt và nhiều người khác, và đặt họ dưới chân Người. Người đã chữa lành họ…

Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ mà phán: “Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với Ta, nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng”.

Các môn đệ thưa Người: “Chúng con lấy đâu đủ bánh trong hoang địa này mà cho ngần ấy dân chúng ăn no?” Chúa Giêsu nói với họ: “Các con có bao nhiêu chiếc bánh?” Họ thưa: “Có bảy chiếc, và ít con cá nhỏ”.

Người truyền dân chúng ngồi xuống đất. Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các môn đệ đem cho dân chúng. Tất cả đều ăn no, và mảnh vụn còn lại người ta thu lượm được bảy thúng đầy.

NHẬN LÃNH RỒI CHIA SẺ

Vì lòng thương xót, Chúa Giêsu đã chữa lành bệnh tật và hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Phép lạ hóa bánh ra nhiều tiên báo Bí tích Thánh Thể. Hằng ngày, Chúa dùng Mình Máu Người để nuôi dưỡng, tăng sức và chữa lành tâm hồn chúng ta.

Chúng ta cùng đến lãnh nhận Thánh Thể, và khi tâm hồn đã được nuôi dưỡng, chúng ta cũng biết chia sẻ cho anh chị em thiếu thốn về tinh thần và vật chất xung quanh chúng ta.

 

 

Trả lời