Ngày 30.11.2018: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 4, 18-22.

Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ.

Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người.

Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.

TỪ BỎ MỌI SỰ ĐỂ THEO CHÚA

Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu cất tiếng gọi mời các môn đệ đầu tiên dấn bước theo Người, cộng tác với Người trong chương trình cứu nhân độ thế. Điều đó nói lên tình yêu và lòng thương xót của Chúa đối với những người được gọi.

Đáp lại lời mời gọi đó, các môn đệ bỏ chài lưới mà đi theo. Các môn đệ đã từ bỏ tất cả để Chúa huấn luyện họ trở thành “kẻ chài lưới người”.

Hôm nay Chúa cũng đang gọi mời chúng ta bước theo Người trong cuộc sống thường ngày.

Xin cho mỗi chúng ta quảng đại đáp lại tiếng Chúa, từ bỏ những đam mê dục vọng, những ích kỷ nhỏ nhoi, những ghen ghét hận thù, để trở nên chứng nhân Tin mừng cho thế giới. Amen.

 

Trả lời