Ngày 29.11.2018: Vững lòng trông cậy

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 21, 20-28.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi các con thấy Giêrusalem bị các đạo binh bao vây, các con hãy biết rằng đã gần đến lúc thành ấy bị tàn phá. Bấy giờ những ai ở trong đất Giuđa, hãy chạy trốn lên núi, những ai ở trong thành, hãy rời xa, và những ai ở vùng quê, chớ có vào thành; vì những ngày ấy là những ngày báo oán, để ứng nghiệm mọi lời đã ghi chép…

“Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến”.

VỮNG LÒNG TRÔNG CẬY

Những biến cố xảy ra trong đời sống như tai nạn, chết chóc, chiến tranh là những lời cảnh tỉnh để con người ăn năn, sám hối và chuẩn bị cho giờ Chúa gọi.

Khi tin tưởng vào ơn cứu chuộc của Chúa, mỗi chứng nhân trung tín không nên sợ hãi, bi quan trước những khó khăn. Trái lại, đứng trước những thách đố, người kitô hữu biết kiên trì, trung tín: hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ rằng ngày tận cùng của con đang được định đoạt từ hôm nay. Con trông cậy Chúa, xin cứu giúp con. Amen.

Trả lời