Ngay 28.11.2018: Xin cho danh Cha cả sáng

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 21, 12-19.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con.

“Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con”.

 

XIN CHO DANH CHA CẢ SÁNG

Gia đình là nơi trao gửi yêu thương và cũng là nơi an toàn nhất cho các thành viên. Tuy nhiên ở nơi này cũng có những tranh chấp, những cản trở và khiến cho một số người sa ngã.

Với đời sống đức tin, thành viên trong gia đình cũng gặp phải những khó khăn vì ở trong thế gian có những con người chối từ sứ điệp Tin mừng. Như vậy, chúng ta sẽ chẳng tìm thấy sự an toàn cho cuộc sống đời này ngoài Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con không chỉ sống xứng danh là người công dân tốt nhưng còn xứng danh là Kitô hữu tốt, nghĩa là luôn khao khát, thao thức cho “Danh Cha cả sáng, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Amen.

 

Trả lời