Ban chuẩn bị cuộc họp các Chủ tịch HĐGM về lạm dụng tính dục

 

Ban chuẩn bị cuộc họp các Chủ tịch HĐGM về lạm dụng tính dụcĐTC đã chỉ định các thành viên ban tổ chức khóa họp các vị Chủ tịch HĐGM trên thế giới về việc bảo vệ các trẻ vị thành niên trong Giáo Hội, nhóm tại Vatican từ ngày 21 đến 24-2 năm tới, 2019.

Các thành viên ban tổ chức

Thông cáo do Phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm 23-11-2018 cho biết trong số các thành viên ban tổ chức có ĐHY Blase Cupich, TGM giáo phận Chicago, Hoa Kỳ, ĐHY Oswald Gracias, TGM Bombay, Chủ tịch HĐGM Ấn độ, Đức TGM Charles Scicluna, TGM Malta, kiêm Đồng Tổng thư ký Bộ giáo lý đức tin và cha Hans Zollner dòng Tên, Chủ tịch Trung Tâm bảo vệ trẻ vị thành niên thuộc Đại học Giáo Hoàng Gregoriana ở Roma và cũng là thành viên Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên.

Khoảng 180 người tham dự khóa họp

Tham dự cuộc họp vào tháng 2 năm 2019 với sự hiện diện của ĐTC, sẽ có khoảng 180 người gồm các vị thủ lãnh các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương, các lãnh đạo Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, các vị Tổng trưởng các Bộ giáo lý đức tin, Bộ Đông phương, GM, truyền giáo, giáo sĩ, Đời Tu, Bộ giáo dân, gia đình và sự sống, các vị Chủ tịch các HĐGM trên thế giới, và đại diện của Hiệp Hội các Bề trên tổng quyền các dòng nam và dòng nữ.

Trong công cuộc chuẩn bị cuộc gặp gỡ này, sẽ có sự cộng tác của 2 nữ Phó Tổng thư ký của Bộ giáo dân, gia đình và sự sống, Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, và một vài nạn nhân đã bị giáo sĩ lạm dụng. (Rei 23-11-2018)

Phỏng vấn cha Hans Zollner

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Cha Hans Zollner cho biết một trong các công tác của ban tổ chức là chuẩn bị các tài liệu căn bản cho các tham dự viên để có thể đặt cuộc họp vào tháng 2 tới đây trong hành trình đã được thực hiện cho đến nay.

Diễn tiến khóa họp các Chủ tịch HĐGM

Cơ cấu tổ chức trù định trong khóa họp có một cuộc trao đổi tự do đồng thời cũng có những lúc cầu nguyện và suy tư, phân tích và đề nghị. Theo Cha Zollner, để khóa họp này được kết quả, điều quan trọng là cần tiến hành ngay giai đoạn tham khảo ý kiến. ”Việc tổ chức kỷ lưỡng cho cuộc gặp gỡ sẽ giúp liên kết các yếu tố như phân tích, ý thức, xấu hổ, thống hối, cầu nguyện, phân định về những hành động cần đưa ra, và những quyết định cần thực hiện trong công lý và chân lý”.

Tham khảo ý kiến nạn nhân và chuyên gia

Theo Cha Zollner, việc tham khảo ý kiến của các nạn nhân, các nhóm chuyên gia, giáo dân, những người thuộc giới văn hóa, cũng là điều quan trọng. Trong lãnh vực này, Ban tổ chức sẽ làm việc chung với Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em” (Rei 23-11-2018)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

Trả lời