Ngày 22.10.2018: Tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 12, 13-21

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: “Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?”

Ðoạn người ấy nói: “Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi!”

Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: “Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy”.

TÌM KIẾM NHỮNG GIÁ TRỊ VĨNH CỬU

Người phú hộ hôm nay thật giàu về của cải phần xác, nhưng lại nghèo về của cải phần hồn. Của cải phần xác thì chóng qua, còn của cải phần hồn thì tồn tại mãi. Của cải phần hồn chính là Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người.

Nhiều lúc chúng ta sống cuộc đời trần thế này như thể là cuộc sống duy nhất, chỉ biết lo lắng kiếm tìm, tích trử của cải phần xác, mà quên mất còn một cuộc đời mai hậu vĩnh viễn, được xây dựng trên yêu thương, tha thứ, quảng đại.

Xin Chúa giúp chúng ta luôn nhớ lời dạy dỗ này của Chúa Giêsu: trước hết hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn mọi sự khác Thiên Chúa sẽ ban cho sau.

Trả lời