Ngày 21.10.2018: Trở nên mọi sự cho mọi người

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 10, 42-45 .

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân.

Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

TRỞ NÊN MỌI SỰ CHO MỌI NGƯỜI

Kitô hữu là người nên giống Chúa Kitô, Đấng dầu là Thiên Chúa mà không nghĩ phải duy trì ngang hàng địa vị với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, để yêu mến con người.

Trong muôn loài thọ tạo, con người là loài cao quý nhất vì mang lấy hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa không ở đâu xa lạ, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô, Đấng đến ở giữa con người. Người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ con người: sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong thầm lặng, rao giảng trong khó nghèo, và chết nhục nhằn trên thánh giá.

Tất cả là để mang lại ơn cứu chuộc cho con người. Chúng ta, người Kitô hữu, cũng được mời gọi nên giống Chúa của mình trong việc phục vụ anh chị em xung quanh mình, cụ thể nơi những việc yêu thương bé nhỏ.

Xin cho mỗi chúng ta ý thức được trách nhiệm, ơn gọi cao cả của mình khi mang lấy danh Kitô hữu, tức là trở nên tất cả cho mọi người.

 

Trả lời