Ngày 12.10.2018: Xin Chúa giúp con vững tin

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 11, 15-26.

Khi ấy, có mấy người trong dân chúng nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống.

Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: “Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.

XIN CHÚA GIÚP CON VỮNG TIN

Thiên Chúa đã làm người và cư ngụ giữ chúng ta”, nhưng loài người vẫn cứng lòng tin, dù Người đã giảng giải bao nhiêu điều về Chúa Cha, Chúa Thánh Thần và về chính mình.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa lại làm phép lạ, Người trừ quỷ và tỏ cho thấy thế lực satan phải phục tùng quyền của Người, thế mà loài người vẫn không chịu tin.

Họ tìm mọi cách để biện minh cho lòng trí u tối thiếu hiểu biết của mình, là chính họ đang biện minh cho một lối sống thờ ơ với lời mời gọi thay đổi, sám hối, và trở về với Chúa.

Lạy Chúa, ngày nay chúng con đang phải đối mặt với nhiều giáo thuyết, chủ trương, phong trào chống đối Thiên Chúa, phủ nhận sự hiện hữu của Ngài. Xin Chúa nâng đỡ chúng con trên bước đường theo Chúa. Amen.

Trả lời