Ngày 30.09.2018: Tất cả nhằm vinh danh Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mác cô : Mc 9, 37-42. 44. 46-47.

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y”.

Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.”

TẤT CẢ NHẰM VINH DANH CHÚA

Những người bước theo Chúa Giêsu, theo con đường của Người ngày càng nhiều và đa dạng. Họ có thể là những người giàu có, học cao hiểu rộng, mà cũng có thể chỉ là những người chân lấm tay bùn, ít chữ.

Tuy nhiên, tất cả họ đều là những con người sống lương thiện và làm chứng cho sự thật. Những con người đó đang âm thầm giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong các trại cô nhi, trại lao tù, hay là đang phục vụ những người nghèo trên khắp mọi miền. Tất cả những hoạt động ấy chỉ vì danh Đức Giêsu.

Tuy nhiên, ta cũng thấy không ít kẻ phá rối, làm cớ vấp phạm cho những người tin vào Chúa khiến họ mất lòng tin và đi lạc khỏi huấn lệnh của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe và học hỏi Lời Chúa để mọi việc chúng con làm đều vinh danh Ngài mà thôi. Amen

Trả lời