Ngày 15.09.2018: Vững tin vào tình thương của Thiên Chúa

 

Tin mừng theo thánh  Gioan: Ga 19,25-27.

Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria vợ ông Clopas, và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: “Thưa Bà, này là Con Bà”. Rồi Người lại nói với môn đệ: “Này là Mẹ con”. Và từ giờ ấy, môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình.

VỮNG TIN VÀO TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA

Trong tâm tình mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi hôm nay, Giáo hội muốn chúng ta chiêm ngắm Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá Chúa để cảm nhận về ý nghĩa và giá trị những đau khổ của Người.

Dưới chân thập giá, Mẹ Maria cùng chia sẻ những đau khổ của Con mình như lời tiên báo của tiên tri Simêon. Nhờ những đau khổ Mẹ chịu đựng trong cuộc đời Mẹ được trở nên Mẹ của Hội thánh, Mẹ của mỗi người chúng ta.

Chiêm ngắm những đau khổ của Mẹ để chúng ta thêm tin tưởng và hy vọng. Chúng ta tin rằng những đau khổ chúng ta phải chịu trong cuộc sống này là sẽ được thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa như lời thánh Phaolô đã nói “Trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích.” (1Cr 15,58b).

Trong ngày lễ Mẹ Sầu Bi, chúng ta cùng chia sẻ những gian truân và đau đớn với Mẹ. Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban cho chúng ta đức tin can trường như Mẹ, để mỗi lần gặp thử thách, gian truân hay khổ đau chúng ta biết noi gương Mẹ, luôn vững tin và tín thác trọn vẹn vào tình yêu Chúa như Mẹ. Amen.

 

Trả lời