Ngày 11.09.2018: Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn

 

Tin mừng theo thánh  Luca: Lc 6, 12-19.

Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Ðó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.

Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật.

Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

CẦU NGUYỆN LÀ HƠI THỞ CỦA LINH HỒN

Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu thức suốt đêm cầu nguyện trước khi chọn gọi mười hai Tông đồ để tiếp nối sứ vụ loan báo Tin mừng của Chúa.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết đặt để mọi công việc của mình dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa qua lời cầu nguyện. Vì nhờ cầu nguyện với Chúa, chúng ta biết được thánh ý Người. Cầu nguyện để biết được phương cách thi hành tốt đẹp nhất. Cầu nguyện để bầu khí gia đình được an, vui hạnh phúc.

Xin cho chúng ta ý thức được giá trị của lời cầu nguyện và siêng năng cầu nguyện để được kết hiệp mật thiết với Chúa.

 

Trả lời