Ngày 10.09.2018: Sống yêu thương và quảng đại

 

Tin mừng theo thánh  Luca: Lc 6, 6-11.

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và Biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người.

Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây”. Người đó đứng thẳng dậy. Ðoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: “Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?” Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: “Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành.

Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

SỐNG YÊU THƯƠNG VÀ QUẢNG ĐẠI

Tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu chữa người bại tay ngày Sabát. Đây là việc làm hữu ích vì nó thể hiện tình thương của Thiên Chúa với người đau khổ. Tuy nhiên, qua sự kiện này đã làm cho các Luật sĩ và Biệt phái tỏ ra khó chịu và bầy binh bố trận để hạ sát Đức Giêsu.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có cái nhìn yêu thương, cảm thông với những người ốm đau, bệnh tật, đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, thay cho thái độ khinh miệt, kỳ thị.

Xin Chúa giúp mỗi người trong gia đình chúng ta biết sống yêu thương và quảng đại với mọi người, nhất là những người khổ đau, nghèo đói, bệnh tật, như Chúa vẫn hằng quảng đại với chúng ta. Amen.

Trả lời