Thánh lễ lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo 8.2018

 

(Lớp Giáo lý Dự tòng Khóa II – năm 2018)

Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan
?” (Tv 42,3)

Loài người được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa (x. St 1,26). Vì được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa nên Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người đến với Ngài, và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới gặp được chân lý và hạnh phúc mà họ không ngừng tìm kiếm. (x. GLHT, số 27).

Thánh lễ lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo 8.2018

Thật vậy trong xã hội ngày nay, một xã hội mà nhiều người dư thừa về của cải vật chất nhưng họ vẫn không tìm thấy chân lý và hạnh phúc đích thật của đời người, nên họ tìm đến với Tôn giáo để tìm kiếm sự bình an và ý nghĩa cuộc đời. Cụ thể, trong thời gian vừa qua, nhiều người ngoài Công Giáo đã đến với Lớp Giáo lý Dự tòng, Trung tâm Mục vụ Giáo xứ thánh Đa Minh – Ba Chuông để tìm hiểu về Đạo lý Ki-tô giáo, nhằm tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc đích thực mà họ luôn khao khát.

Thánh lễ lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo 8.2018

Trải qua hơn bốn tháng học hỏi và tìm hiểu, nhờ sự tác động của Chúa Thánh Thần, 28 anh chị Lớp Giáo lý Dự tòng khóa II – 2018, đã đáp lại tiếng Chúa mời gọi để trở về với Ngài và ước muốn được trở nên con cái của Ngài, qua việc lãnh nhận các bí tích Khai tâm Ki-tô giáo, trong thánh lễ Chúa Nhật XX – Mùa Thường Niên, Năm B.

Thánh lễ lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo 8.2018

Thánh lễ bắt đầu lúc 17g30, chiều thứ 7, ngày 18/8/2018 ; do Cha Giuse Lưu Công Chỉnh, O.P., Chánh xứ, chủ tế ; Cha Giuse Ngô Mạnh Cường, Phụ trách Lớp Giáo lý Dự tòng, đồng tế. Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện của Quý Thầy, Quý Sơ giảng dạy lớp Giáo lý Dự tòng, bà con giáo dân trong và ngoài Giáo xứ ; cùng với sự hiện diện của Quý Cha Mẹ đỡ đầu của các anh chị Dự tòng, ân nhân và thân của các anh chị, trong đó có cả những người Tôn giáo bạn.

Thánh lễ lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo 8.2018

Vì trời mưa nên nghi thức tiếp nhận người Dự tòng được cử hành trong Thánh đường.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Chánh xứ thẩm vấn về việc tìm hiểu Giáo lý, về đức tin, sự quyết tâm, và ước muốn gia nhập Hội Thánh của anh chị dự tòng. Sau đó, Cha Chánh xứ và cộng đoàn cùng chào đón và chúc mừng các bạn Dự tòng, vì hôm nay các bạn được tái sinh làm con cái Thiên Chúa, qua việc lãnh nhận các bí tích Khai tâm Kitô giáo.

Thánh lễ lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo 8.2018

Sau bài giảng, cha Chánh xứ và Cha Phụ trách lớp Giáo lý Dự tòng, đã cử hành các bí tích Khai Tâm Kitô Giáo : các anh chị được tái sinh làm con cái Thiên Chúa nhờ bí tích Rửa Tội ; và được thêm ơn Chúa Thánh Thần cách đặc biệt, để các anh chị được lớn lên trong đời sống đức tin ; và được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể.

Thánh lễ lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo 8.2018

Sau khi lãnh nhận hai bí tích Thanh Tẩy và Thêm Sức, các anh chị Tân tòng phục hồi phẩm giá làm con cái Thiên Chúa và được trở nên Đền thờ của Thiên Chúa nên các anh chị  được toát lên một vẻ đẹp thánh thiện của người con cái Thiên Chúa trong sự hân hoan chúc mừng của cộng đoàn tham dự thánh lễ.

Thánh lễ lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo 8.2018

Sau đó, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Đây là lần đầu tiên, các anh chị Tân Tòng được chiêm ngắm mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giê-su trên Bàn Thánh trong bí tích Thánh Thể, mà chỉ có những người có đức tin mới nhận biết được. Sau đó, cũng là lần đầu tiên trong đời, các anh chị được đón rước Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su làm của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn, và nuôi dưỡng đời sống đức tin mà hôm nay các anh chị đã được khai mở.

Thánh lễ lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo 8.2018

Trước khi Thánh lễ kết thúc, một anh Tân Tòng đại diện cho các bạn nói lên tâm tìm cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã lôi kéo anh chị đến với Ngài, đến với đức tin Kitô giáo. Nhờ đó mà các anh chị đã khám phá ra phẩm giá và địa vị của mình vì có nguồn gốc bởi Thiên Chúa, được Thiên Chúa dựng nên và được mang lấy hình ảnh của Ngài. Anh đại diện các bạn cám ơn Cha chánh xứ, Cha phụ trách lớp Giáo lý Dự tòng, Quý Thầy, Quý Sơ, quý vị điều hành Trung tâm Mục vụ, Quý Cha mẹ và Cha mẹ đỡ đầu và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa đã cùng tham dự Thánh lễ để cầu nguyện cho các anh chị trong Thánh lễ chiều nay.

Thánh lễ lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo 8.2018

Nhờ lời chuyển cầu của các vị thánh bổn mạng của các anh chị Tân Tòng, nguyện xin Thiên Chúa ban cho anh chị luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, giúp anh chị can đảm sống và làm chứng cho đức tin đã được lãnh nhận hôm nay, để các anh chị làm sáng Danh Chúa trong cuộc sống hàng ngày.

 “Tâm hồn những ai tìm kiếm CHÚA, nào hoan hỷ.

Hãy tìm CHÚA và sức mạnh của Người,

chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.” (Tv 105,34)

(Pet dinhnguyen.op)

Thánh lễ lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo 8.2018

Xem thêm hình

Trả lời