Video: Nghi thức lặp lại lời khấn dòng (15.8.2018)

 

 

Video: Nghi thức lặp lại lời khấn dòng (15.8.2018)Thứ đến là nghi thức lặp lại lời khấn đơn của ba thầy trong Tu viện, thầy Giuse Nguyễn Quốc Huy, thầy Giuse Lê Hoàng Nguyên và thầy Phêrô Hoàng Chiến Thắng.

Khi nhắc đến niềm vui thì đây quả là niềm vui sâu đậm trong đời sống tu trì của mỗi anh em, đó là niềm vui tròn đầy của đời dâng hiến trong lời khấn hứa với Thiên Chúa, cách riêng đối với tu sĩ Dòng Đa Minh.

Nghi thức diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, đơn sơ tại nhà nguyện của Tu viện. Đây cũng là dịp để anh em trong Tu viện cùng nhớ lại lời khấn hứa của mỗi người, cùng hiệp thông với nhau trong lời cầu nguyện xin ơn Thánh Linh nâng đỡ và giữ gìn (trích Bản tin).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời