Ngày 17.08.2018: Xin Chúa nâng đỡ các gia đình

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 19, 3-12.

Khi ấy, có những người Biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: “Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?” Người đáp: “Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly”.

Họ hỏi lại: “Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?” Người đáp: “Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình”.

XIN CHÚA ĐỠ NÂNG CÁC GIA ĐÌNH

Hôn nhân Công giáo là một bí tích mà Chúa Giêsu đã thiết lập để nối kết hai tâm hồn nam nữ trong đời sống vợ chồng. Hôn nhân Công giáo có hai đặc tính là đơn hôn và vĩnh hôn. Bởi lẽ, “sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly.”

Xin cho tất cả những ai đang sống trong bậc vợ chồng biết trân quý ơn gọi của mình, và xin cho họ luôn ý thức vun đắp tình yêu gia đình và quý trọng lời cam kết hôn nhân mà họ đã thề hứa. Xin Chúa cũng thương giúp hàn gắn lại các gia đình đang sống trong sự đổ vỡ. Amen.

Trả lời