Ngày 09.08.2018: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 16, 13-23 

Khi ấy, Đức Giêsu  đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”.

Đức Giêsu  nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đức Giêsu  trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

THẦY LÀ ĐỨC KITÔ, CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG

Sau lời tuyên xưng đức tin của thánh Phêrô, Chúa Giêsu đã mời gọi thánh nhân đứng lên để cùng cộng tác trong công trình xây dựng Hội thánh của Người: “Phêrô! con là đá, trên tảng đá này, Thày sẽ xây Hội thánh của Thầy.” Với lời nói này, Chúa Giêsu chính thức thiết lập Hội thánh trên trần gian.

Chính Chúa là sức mạnh của Hội thánh. Thánh Phêrô là Đá Tảng, nhưng chính Chúa làm cho Đá Tảng được vững bền. Thánh Phêrô giữ chìa khoá Nước Trời, nhưng chính Chúa gìn giữ toà nhà Nước Trời.

Lời tuyên xưng Chúa Giêsu là “Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” là cốt lõi của nìềm tin Kitô giáo. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi chúng ta để trong mọi hoàn cảnh sống, chúng ta luôn tin yêu và thưa với Chúa rằng “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”

Trả lời