Ngày 03.08.2018: Thấy Chúa nơi người tầm thường

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 13, 54-58

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: “Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?” Và họ vấp phạm đến Người.

Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: “Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình”. Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin.

 

THẤY CHÚA NƠI NGƯỜI TẦM THƯỜNG

Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu trở về quê hương Nadarét, nơi Người được sinh ra và lớn lên, để đem Tin mừng cứu độ đến cho những đồng hương của Người. Nhưng tiếc thay, họ đã khước từ Chúa vì họ chỉ nhìn Chúa bằng con mắt tự nhiên. Họ thiếu lòng tin.

Với lối nhìn hẹp hòi, chúng ta thường đánh giá người khác qua dáng vẻ bề ngoài, qua tiền bạc, nghề nghiệp, học lực… mà không nhìn thấy giá trị thật bên trong con người họ. Đối với những người thân quen, ta thường đánh giá thấp, vì ta hay sống theo kiểu “gần chùa gọi Bụt bằng anh”. Và nhiều lúc có thể chúng ta đã đánh giá chính Chúa như vậy. Xin Chúa mở mắt đức tin cho chúng ta, để chúng ta nhận ra Chúa nơi vẻ bề ngoài khiêm tốn của bí tích Thánh Thể, của Giáo hội, để chúng ta nhìn thấy Chúa nơi những người tầm thường nhất.

Trả lời