Ngày 28.07.2018: Tỉnh thức để được cứu độ

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 13, 24-30.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất.

Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Ðầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: “Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?” Ông đáp: “Người thù của ta đã làm như thế”. Ðầy tớ nói với chủ: “Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ”. Chủ nhà đáp: “Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta”.

TỈNH THỨC ĐỂ ĐƯỢC CỨU ĐỘ

Thiên Chúa của chúng ta là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và rất mực khoan dung (Tv 102, 8 ). Người không muốn một ai trong chúng ta phải hư mất. Vì thế, Chúa Giêsu đã nói: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính nhưng kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,13).

Thiên Chúa không dung túng cho tội lỗi nhưng Người rất thông cảm cho sự yếu đuối và mỏng dòn của con người, và chờ đợi họ trở về với Chúa để được cứu độ. Điều đó được thể hiện cụ thể trong đoạn Tin mừng hôm nay.

Xin Chúa giúp ta luôn tỉnh thức trước những trào lưu của xã hội, để biết tích lũy cái hay, loại bỏ cái dở, biết mở rộng lòng đón nhận chân lý, để cùng nhau xây dựng nền văn minh tình thương cho thế giới này. Amen.

Trả lời