Ngày 27.07.2018: Hạt giống tâm hồn

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 13, 18-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường.

Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”.

HẠT GIỐNG TÂM HỒN

Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn mời gọi mỗi chúng ta trở về lòng mình để xét lại mảnh đất tâm hồn. Tâm hồn tôi thuộc loại đất nào? Đất vệ đường, đất sỏi đá, đất đầy gai hay đất phì nhiêu màu mỡ? Hạt giống Lời Chúa đã được gieo trong mảnh đất tâm hồn của tôi, nhưng tôi tiếp nhận và chăm sóc hạt giống Lời Chúa thế nào?… Mỗi chúng ta hãy tự trả lời cho chính mình, trong thinh lặng và cầu nguyện với Chúa Giêsu.

Xin Chúa giúp mỗi người trong gia đình chúng con luôn biết dọn dẹp và chăm sóc mảnh đất tâm hồn mình, để hạt giống Lời Chúa đã gieo vãi trên đó, được sinh hoa kết trái dồi dào; nhờ đó, gia đình chúng con được bình an hạnh phúc trong tình Chúa, tình người. Amen.

Trả lời