Clip: Những lá thư không được hồi đáp

 

Khi bạn yêu thương ai đó, điều tất nhiên là bạn sẽ bắt đầu quan tâm đến người ấy. Nếu bạn chưa có đủ sự quan tâm, điều đó chứng tỏ rằng lòng yêu thương của bạn chưa được nuôi dưỡng đủ lớn. Vì thế, cho dù có bao nhiêu khác biệt đi chăng nữa thì điểm xuất phát của chúng ta cũng vẫn là lòng yêu thương chân thật. Một khi đã chăm sóc và nuôi dưỡng được lòng yêu thương, thì có vẻ như tất cả mọi thứ trong đời sống đều sẽ có thể tự nó đi theo khuynh hướng tốt đẹp nhất.

Nguồn: Internet

Trả lời