Ngày 25.05.2018: Biết quên mình để phục vụ tha nhân

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 20, 20-28

“Chén của Thầy, các người sẽ uống”.

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì?” Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được”. …

BIẾT QUÊN MÌNH ĐỂ PHỤC VỤ THA NHÂN

Sống ở đời, mỗi người có những bận tâm và mục đích sống khác nhau. Có người chỉ mải mê kiếm tiền, bao nhiêu tiền cũng không đủ; người khác thì chạy đua tìm quyền lực, địa vị; có người chỉ lo vun vén cho mình mà dửng dưng, vô cảm với người khác; nhưng cũng có người chọn lý tưởng sống vì người khác, tìm thấy niềm vui, ý nghĩa cuộc đời khi mang lại hạnh phúc cho tha nhân.

Lời Chúa trong ngày lễ kính thánh Giacôbê Tông đồ hôm nay mời gọi chúng ta sống khiêm nhường phục vụ như Chúa. Đó là bí quyết hạnh phúc mà Chúa truyền lại cho con cái Người. Yêu thương phục vụ, ta sẽ kiến tạo được một gia đình hạnh phúc, một xã hội an bình. Xin Chúa cho mỗi gia đình chúng con biết sống khiêm nhường, yêu thương mọi người, biết quên mình để phục vụ tha nhân, biết cho đi mà không mong đáp đền. Amen.

Trả lời